Seznam členů výboru SDH:

 

Jméno

Funkce

Osmančík Karel Starosta
Zawadský Martin Náměstek starosty
Mohyla Jiří Velitel
Lokaj Kamil Strojník
Kollarczik Vojtěch Referent prevence a vých. činosti
Válek Martin Jednatel
Klanicová Jana Hospodář
Klanica Valter Vzdělavatel
Volný Vojtěch Kronikář
Kozelek Petr Referent MTZ
Sutto Tomáš Referent ochrany obyvatelstva
Sabaš Radek Člen výboru
Widlák Herbert Člen výboru
Záwadský Norbert Člen výboru
Stoček Tomáš Předseda KRR
Niklasová Lucie Člen KRR
Miekisch Stanislav Člen KRR