Kalendář pořádaných akcí v roce 2017

 

 
 

  5. 2. 2017 - Hasičský ples 

 

  7. 5. 2017 - Slavnostní mše svatá ke sv. Floriánovi (chrám sv. Martina)

 

14. 5.2017 -  Okrsková soutěž v požárním sportu (zámecký park)

 

  1. 7. 2017 - Hasičský den (areál hasičské zbrojnice)

 

28. 7. 2017 - Noční karneval